Akcie, kurzy, semináre

Pozývam vás na 1 - dňový hlboký, zážitkový a transformujúci seminár "Choroba ako potreba vnútornej zmeny". Obsahom seminára bude vysvetlenie najčastejších psychických príčin vzniku rozličných ochorení podľa potrieb účastníkov seminára, no najmä ich individuálne poznanie, pochopenie a spracovanie. Účastník seminára získa svoje vlastné individuálne...

2 - dňový zážitkový kurz je určený najmä pre rodičov, ale aj profesionálov v pomáhajúcich profesiách, ktorí chcú pomôcť svojim deťom pri liečení rozličných akútnych aj chronických fyzických a psychických symptómov a ochorení. Súčasťou kurzu je aj celosvetovo uznávaná liečebná metóda "Cesta pre deti" B. Bays. Rodičom bude umožnené spracovať si...

2- denný kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučit využívať autohypnózu pri liečení rozličných psychických a fyzických symptómov. Súčasťou kurzu je aj celosvetovo uznávaná liečebná metóda "Cesta" B. Bays.