CELOSTNÁ HYPNOTERAPIA, PSYCHOSOMATIKA

Pozvánka: 

23. - 24. 10. 2021:  Seminár "Riešenie psychických, fyzických a psychosomatických problémov a ich príčin"

2- denný hlboký, zážitkový a transformujúci seminár je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučit využívať liečivú silu vlastných vnútorných zdrojov a využiť ju využiť pri liečení vlastných psychických a fyzických symptómov a ochorení, prípadne sa chcú naučiť ju využívať pre vlastný osobnostný rozvoj. Seminár je vedený tak, aby si účastník súčasne sám spracoval vnútorné príčiny vlastných individuálnych problémov. Súčasťou kurzu je aj celosvetovo uznávaná liečebná metóda "Cesta" B. Bays.

Obsah kurzu:

  • teoretická časť - podrobné vysvetlenie dôležitých pojmov a jednotlivých zákonitostí v psychologickej oblasti a v oblasti psychosomatiky

  • praktická časť I: - nácvik relaxačných techník bez nahrávky, s nahrávkou, vzory relaxačných a vizualizačných techník, cykly rozvoja zdravia a vlastností, správne ukončenie

  • praktická časť II: - práca so zablokovaným vnútorným dieťaťom, preniknutie k psychickej príčine problému, spracovanie príčiny problému, pochopenie celej potlačenej životnej témy, ktorá sa prejavuje v ochorení / probléme, afektívne uvoľnenie potlačených emócií, pochopenie rodičov, odpustenie. Nácvik liečebnej metódy "Cesta" B. Bays ako riešenie fyzických ochorení v tele.

MIESTO KONANIA: Žilina, Mariánske námestie č. 31, 4. podlažie

TERMÍN A ČAS: 23. - 24. 10. 2021 (09. 00 hod. - 16.00 hod.)

CENA: 85 Eur

JE POTREBNÉ SI PRINIES´T: Písacie potreby, zošit. Fotografie z detstva- optimálne po narodení a vo veku približne 3 roky a 6 rokov, ktoré si intuitivne vyberiete.

Počet miest je limitovaný. Prihlášky je potrebné zaslať na email info@hypnocentrum.sk alebo telefonicky 0917200476 do 20. 10. 2021. Kurz sa uskutoční po prihlásení minimálneho počtu

Objednávky

+421 917200476

info@hypnocentrum.skOtváracie hodiny

Po - Pi: 08.000 - 18.00 Hod.

Adresa

Mgr. Božena Kopřivová - poradenstvo. terapie

Mariánske namestie 31, 01001 Žilina

     Celostná hypnoterapia v jej mnohých formách je vďaka unikátnemu spojeniu vedecky dokázanej liečivej sily hypnoterapeutického uvolnenia a inovatívnych holistických a psychoterapeutických prístupov k liečeniu a rozvoju osobnosti je veľmi efektívnym nástrojom, ktorý vám umožní spojiť sa s tvorivou múdrosťou vlastného podvedomia a jeho liečivou silou, s vašimi vlastnými vnútornými zdrojmi. Umožní vám dostať sa k samotnej postate vašich psychických, fyzických, psychosomatických a emocionálnych problémov a tieto riešiť na najhlbšej úrovni vašej bytosti, odhaliť potlačené emócie a spomienky uložené v bunkovej pamäti, ktoré môžu spôsobovať ochorenie, očistiť ich a zbaviť sa emocionálnych a fyzických blokov na všetkých úrovniach osobnosti.

Kontakt

Mgr. Božena Kopřivová - poradenstvo, terapie, Marianske namestie 31, 01001 Žilina

Telefónne číslo
+421 917200476

Email
info@hypnocentrum.sk