TERAPIE ZAMERANÉ NA PRÍČINY PSYCHICKÝCH A FYZICKÝCH OCHORENÍ A ICH SPRACOVANIE, CELOSTNÁ HYPNOTERAPIA, PSYCHOSOMATIKA

Pozvánka:
21. - 22.9. 2024 
 

"Riešenie psychických, fyzických a psychosomatických problémov a ich príčin" 


Pozývam vás na 2 - dňový hlboký, zážitkový a transformujúci seminár - "Riešenie psychických, fyzických a psychosomatických problémov a ich príčin." Obsahom seminára bude vysvetlenie najčastejších psychických príčin vzniku rozličných psychických, fyzických ochorení podľa potrieb účastníkov seminára, no najmä ich vnútorné individuálne poznanie, pochopenie a spracovanie. Účastník seminára získa svoje vlastné individuálne odpovede na otázky: "Prečo som ochorel? Čo mi moje telo ochorením signalizuje? Z čoho pramení moja úzkosť? Prečo sa správam spôsobom, ktorým obmedzujem seba aj svoje deti? Čo mám zmeniť v myslení, správaní ... ?"

Účastníci budú mať okrem iného možnosť absolvovať liečebnú metódu "Cesta" B. Bays a celostnú hypnoterapiu, ktoré ich mentálne zavedú do vnútra postihnutého orgánu alebo na miesto vo vnútri tela, kde je uložený významný psychický blok spôsobujúci fyzické alebo psychické ochorenie. Účastníci pochopia individuálnu príčinu ich vlastného ochorenia (spravidla nespracované navrstvené emocionálne traumy a bolesti, strachy, sebaodmietanie apod. ), aby túto mohli vnútorne spracovať a odbúrať, čím veľmi významne podporia proces liečenia. Ďalej sa naučia používať hlboký relaxovaný stav  v prospech podpory liečenia. Naučia sa základné techniky práce s vlastným vnútrom, naučia sa spracovávať vlastné psychické bloky a pracovať na úrovni psychosomatiky s vlastným telom. 

Z obsahu:

- mechanizmus vzniku psychických blokov ako príčin neskorších problémov a techniky ich spracovania,

- techniky práce s vnútorným dieťaťom ako terapeutická metóda,

- mechanizmus odbúravania tieňa/ temnej stránky duše, projekcie ako mechanizmus zrkadlenie tieňa,

- techniky vnútornej psychickej práce / spracovanie nespracovaných príčin problémov,

- práca s telom, s blokmi uloženými na úrovni tela, psychosomatika,

- oboznámenie s technikou "Cesta" a inými technikami na úrovni psychosomatiky ... apod.


Je potrebné si priniesť: Písacie potreby, zošit, intuitívne vybrané fotografie z detstva, najlepšie z období narodenia, tretieho a šiesteho roku života.


MIESTO KONANIA: Žilina, Mariánske námestie 31 - 4. poschodie

TERMÍN A ČAS: 21. - 22. 09. 2024 (09. 00 hod. - 16.00 hod.)

CENA: 100 Eur 

Vzhľadom k charakteru seminára je počet miest v skupine limitovaný. Prihlášky je potrebné zaslať na email info@hypnocentrum.sk alebo telefonicky 0917200476 do 20.9.2024. Seminár sa uskutoční pri prihlásení minimálneho počtu účastníkov.

Objednávky

+421 917200476

info@hypnocentrum.skOtváracie hodiny

Po - Pi: 09.000 - 17.00 Hod.

Adresa

Mgr. Božena Kopřivová - poradenstvo. terapie

Mariánske namestie 31, 01001 Žilina

     Celostná hypnoterapia v jej mnohých formách je vďaka unikátnemu spojeniu vedecky dokázanej liečivej sily hypnoterapeutického uvolnenia a inovatívnych holistických a psychoterapeutických prístupov k liečeniu a rozvoju osobnosti je veľmi efektívnym nástrojom, ktorý vám umožní spojiť sa s tvorivou múdrosťou vlastného podvedomia a jeho liečivou silou, s vašimi vlastnými vnútornými zdrojmi. Umožní vám dostať sa k samotnej postate vašich psychických, fyzických, psychosomatických a emocionálnych problémov a tieto riešiť na najhlbšej úrovni vašej bytosti, odhaliť potlačené emócie a spomienky uložené v bunkovej pamäti, ktoré môžu spôsobovať ochorenie, očistiť ich a zbaviť sa emocionálnych a fyzických blokov na všetkých úrovniach osobnosti.

Kontakt

Mgr. Božena Kopřivová - poradenstvo, terapie, Marianske namestie 31, 01001 Žilina

Telefónne číslo
+421 917200476

Email
info@hypnocentrum.sk