LBL hypnóza (Michael Newton)

Michael Newton, PhD. bol americký hypnoterapeut, ktorý v priebehu svojho profesionálneho života vyvinul tzv. LBL (Lift betwees lives) hypnózu. Jedná sa o jedinečnú a výnimočnú formu hypnoterapie, ktorá sa spravidla uskutočňuje jedenkrát za život. Niekedy sa označuje aj ako cesta duše. Jej podstatou je sprístupnenie nadvedomých spomienok našej vlastnej duše zo života medzi životmi v duchovnom prostredí. V LBL hypnóze sa klient vníma ako čistá duchovná entita v duchovnom prostredí, chápe kto je, kde je., aká je jeho duchovná úloha, jeho karma a jeho vlastný zmysel. Pochopí duchovné a karmické väzby medzi ním a kľúčovými ľuďmi v jeho živote, pochopí význam osudových udalostí.
 
V postupnosti klient zažije návrat do dôležitého minulého života, ktorý najviac súvisí so súčasnosťou, v duchovnom svete prejde rekapituláciou kľúčových minulých životov, bude sa mentálne pohybovať po duchovnom svete, spozná a emocionálne prežije svoju "skupinu duší", spomenie si na zmysel výberu súčasného života a osudových udalostí ... to všetko za neustálej prítomnosti a pomoci jeho duchovných sprievodcov. 

Počet opakovaní priemerne 1

Odporúča sa pri:

  • Poznanie zmyslu života
  • Poznanie zmyslu osudových udalostí
  • Vysoká forma sebapoznania