Hypnoterapia detstva

Hypnoterapia detstva je emocionálne silný vnútorný zážitok liečenia našich mladších ja zablokovaných v určitých bolestných alebo nespracovaných udalostiach z detstva. Jeho zmyslom je odblokovanie psychických blokov z detstva a vnútorných zranení duše. V priebehu hypnoterapie dochádza k pochopeniu rodiča alebo inej významnej osoby, k pochopeniu jeho deštrukčného konania. Mnohí klienti si začnú uvedomovať aj hlbšie súvislosti v generačných líniách problému a spracujú si ho pre seba, čím ho pomáhajú eliminovať ďalším generáciám, ktoré ho už nemusia riešiť (alkoholizmus, agresivita, submisivita, podriaďovanie sa, strach, žiarlivosť ---)

Počet opakovaní je individuálny. Priemerne 1 - 3 hypnoterapie pričom už po jedinej hypnoterapii nastáva výrazné zlepšenie ťažkostí.

Odporúča sa pri:

  • Psychické problémy a ochorenia (okrem kontraindikácií)
  • Emocionálne problémy
  • Nespracované traumy a psychické bloky
  • Bolestná alebo problematická minulosť a detstvo