Regresná (reinkarnačná) hypnoterapia

Niekedy niektoré psychické alebo fyzické problémy človeka majú svoj pôvod v hlbších štruktúrach podvedomia, ku ktorým bežne nemá prístup. Trauma môže pochádzať z oveľa hlbšej minulosti ako je jeho súčasný život a v jeho súčasnosti sa prejavuje napr. ako nevysvetliteľné celoživotné alebo náhle sa objavujúce strachy, úzkosti, fóbie ... apod. Znovuprežitie minulých udalostí a katarzné uvoľnenie emócií z kľúčových tráum z minulosti má za následok rýchle, často okamžité zmiznutie symptómov problému. Zmyslom regresnej hypnózy a vstupu do hlbších úrovní podvedomia je liečenie a zjednotenie tých častí našej bytosti, ktoré sa od nás v priebehu vývoja oddelili. Je hlbokým procesom, ktorý je riadený zvnútra našim podvedomím a duchovnými zákonmi.

Počet opakovaní priemerne 1

Odporúča sa pri:

  • Fóbie akéhokoľvek druhu
  • Nevysvetliteľný strach
  • Úzkosti, paniky, psychické poruchy (okrem kontraindikácií)
  • Nutkania
  • Sebapoznanie a poznanie zmyslu súčasných udalostí