Celostná hypnoterapia

     Celostná hypnoterapia je moderná liečebná hypnóza, ktorá nepracuje iba so symptómom problému, ale preniká priamo k podstate a príčine problému. Predpokladá, že fyzické symptómy prejavujúce sa v tele sú dôsledkom nespracovaných emocionálnych a psychických tráum, blokov, bolestí. Ak objavíme nesprávne vzorce nášho správania, ktoré spravidla nestále opakujeme a nespracované bolestivé spomienky s nimi spojené, ak ich v procese hypnoterapie spracujeme a dokážeme odpustiť sebe aj ostatným na všetkých úrovniach nášho bytia, dôvod existencie choroby alebo problému zmizne. Celostná hypnoterapia znamená zaoberať sa problémom na tej najhlbšej úrovni a cez skutočné odpustenie sa zbaviť nielen problému, ale aj bolestnej minulosti.

Počet opakovaní je individuálny. Priemerne 1 - 3 hypnoterapie pričom už po jedinej hypnoterapii nastáva výrazné zlepšenie ťažkostí.

Odporúča sa pri:

  • Psychické problémy a ochorenia (okrem kontraindikácií)
  • Emocionálne problémy
  • Nespracované traumy a psychické bloky
  • Bolestná alebo problematická minulosť a detstvo