Hĺbková relaxácia s vizualizáciou

Hlbková relaxácia slúži na elimináciu a uvoľnenie nahromadeného telesného, psychického a mentálneho napätia, harmonizuje celý organizmus vo všetkých smeroch. Odbúrava stres, znižuje  nežiadúce psychické stavy ako je úzkosť, strach, tréma, malá sebadôvera apod. V spojení s riadenou vizualizáciou je preukázateľne veľmi efektívnym nástrojom na prehľbenie dokonalého zdravia, psychickej pohody a harmónie vo všetkých oblastiach života. 

Individuálnu hľbkovú relaxáciu s vizualizáciou klienti využívajú najmä v štyroch základných oblastiach:

  • Úspech vo vybranej oblasti života (zamestnanie, rodina, šport, talenty ...)
  • Zdravie (prehľlbenie a uchovanie zdravia, vizualizačné techniky podporujúce liečenie konkrétneho ochorenia ...)
  • Liečenie vnútorného dieťaťa (odbúranie blokov, tráum a bolestí najmä z detstva)
  • Duchovný rozvoj (spirituálna vizualizácia, spojenie s nadvedomímm a vlastnou dušou ...)