Klinická liečebná hypnóza

 Je určená pre klientov zameraných iba na odstránenie alebo zmiernenie symtómu nejakého problému. Túto formu hypnoterapie je možné odporučiť vtedy, ak klient ešte nie je z nejakého dôvodu pripravený preniknúť do podstaty a príčiny problému a pracovať v tejto hlbšej rovine. Dôležitou súčasťou procesu sú vopred dohovorené a pripravené sugescie pozitívnej zmeny v živote. Ich podstata spočíva v tom, že v podvedomí klienta vyvolávajú určitú predstavu spätú s pozitívnymi emóciami, na základe ktorej podvedomie uskutoční požadovanú zmenu. Najspoľahlivejším prostriedkom k úspechu je nezbytné opakovanie procesu vo forme priamej terapie u hypnoterapeuta alebo vo forme nahrávky.

Počet opakovaní priemerne 4 - 6 v krátkom časovom rozpätí.

Odporúča sa pri

  • Prekonanie závislostí (fajčenie, obezita, alkoholizmus ...)
  • Zlepšenie vnútorného psychického prežívania
  • Zmiernenie bolestí
  • Rozvoj požadovaných vlastností
  • Rozvoj talentov, nadania