Akcie, kurzy, semináre

2 - dňový hlboký, zážitkový a transformujúci kurz je určený najmä pre rodičov, ale aj profesionálov v pomáhajúcich profesiách, ktorí chcú pomôcť svojim deťom pri liečení rozličných akútnych aj chronických fyzických a psychických symptómov a ochorení. Súčasťou kurzu je aj celosvetovo uznávaná liečebná metóda "Cesta pre deti" B. Bays. Rodičom bude...

2- denný hlboký, zážitkový a transformujúci seminár je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučit využívať liečivú silu vlastných vnútorných zdrojov a využiť ju využiť pri liečení vlastných psychických a fyzických symptómov a ochorení, prípadne sa chcú naučiť ju využívať pre vlastný osobnostný rozvoj. Seminár je vedený tak, aby si účastník súčasne...

Pozývam vás na 2 - dňový hlboký, zážitkový a transformujúci seminár "Choroba ako potreba vnútornej zmeny". Obsahom seminára bude vysvetlenie najčastejších psychických príčin vzniku rozličných ochorení podľa potrieb účastníkov seminára, no najmä ich vnútorné individuálne poznanie, pochopenie a spracovanie. Účastník seminára získa svoje vlastné...