Riešenie psychických, fyzických a psychosomatických problémov a    ich  príčin.   06.-07.4. 2024                 

06.02.2023

2- denný hlboký, zážitkový a transformujúci seminár je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučit využívať liečivú silu vlastných vnútorných zdrojov a využiť  ju využiť pri liečení vlastných psychických a fyzických symptómov a ochorení, prípadne sa chcú naučiť ju využívať pre vlastný osobnostný rozvoj. Seminár je vedený tak, aby si účastník súčasne sám spracoval vnútorné príčiny vlastných individuálnych problémov. Súčasťou kurzu je aj celosvetovo uznávaná liečebná metóda "Cesta" B. Bays.

Obsah kurzu:

  • teoretická časť - podrobné vysvetlenie dôležitých pojmov a jednotlivých zákonitostí v psychologickej oblasti a v oblasti psychosomatiky

  • praktická časť  I:  - nácvik relaxačných techník bez nahrávky, s nahrávkou, vzory relaxačných a vizualizačných techník, cykly rozvoja zdravia a vlastností, správne ukončenie 

  • praktická časť II:  - práca so zablokovaným vnútorným dieťaťom, preniknutie k psychickej príčine problému, spracovanie príčiny problému, pochopenie celej potlačenej životnej témy, ktorá sa prejavuje v ochorení / probléme,  afektívne uvoľnenie potlačených emócií, pochopenie rodičov, odpustenie.  Nácvik liečebnej metódy "Cesta" B. Bays ako riešenie fyzických ochorení v tele.MIESTO KONANIA: Žilina, Mariánske námestie č. 31, 4. podlažie

TERMÍN A ČAS: 06.-07.04.2024 (09. 00 hod. - 16.00 hod.)

CENA: 90 Eur

Je potrebné si priniesť: Písacie potreby, zošit. Fotografie z detstva- optimálne po narodení a vo veku približne 3 roky a 6 rokov, ktoré si intuitivne vyberiete.

Počet miest je limitovaný. Prihlášky je potrebné zaslať na email info@hypnocentrum.sk alebo telefonicky 0917200476 do 05.04.2024. Kurz sa uskutoční po prihlásení minimálneho počtu účastníkov.