Seminár "Rakovina ako potreba vnútornej zmeny" 25. 08. 2018

Pozývam vás na 1 - dňový hlboký, zážitkový a transformujúci seminár "Rakovina ako potreba vnútornej zmeny". Obsahom seminára bude vysvetlenie všeobecných psychických príčin vzniku rakovinových ochorení v jednotlivých častiach tela, no najmä ich individuálne poznanie, pochopenie a spracovanie. Účastník seminára získa svoje vlastné individuálne odpovede na otázky: "Prečo som ochorel? Čo mi moje telo rakovinou signalizuje? Čo mám zmeniť v myslení, správaní ... ?"

Účastníci budú mať okrem iného možnosť absolvovať aj liečebnú metódu "Cesta" B. Bays, ktorá ich mentálne zavedie do vnútra postihnutého orgánu a pochopia individuálnu príčinu ich vlastného ochorenia (spravidla nespracované navrstvené emocionálne traumy a bolesti, sebaodmietanie apod. ), aby túto mohli vnútorne spracovať a odbúrať, čím veľmi významne podporia proces liečenia. Ďalej sa naučia používať hlboký relaxovaný stav a vizualizácie v prospech podpory liečenia. 

MIESTO KONANIA: Žilina, Štúrova 54/1 - 3, poschodie

TERMÍN A ČAS: 25. 08. 2018 (09. 00 - 18.00)

CENA: 35 Eur

Počet miest je limitovaný. Prihlášky je potrebné zaslať na email info@hypnocentrum.sk alebo telefonicky 0917200476 do 1.10.2016.