Seminár "Choroba ako potreba vnútornej zmeny" 26.-27.8.2023

06.02.2023

Pozývam vás na 2 - dňový hlboký, zážitkový a transformujúci seminár "Choroba ako potreba vnútornej zmeny". Obsahom seminára bude vysvetlenie najčastejších psychických príčin vzniku rozličných ochorení podľa potrieb účastníkov seminára, no najmä ich vnútorné individuálne poznanie, pochopenie a spracovanie. Účastník seminára získa svoje vlastné individuálne odpovede na otázky: "Prečo som ochorel? Čo mi moje telo ochorením signalizuje? Čo mám zmeniť v myslení, správaní ... ?"

Účastníci budú mať okrem iného možnosť absolvovať liečebnú metódu "Cesta" B. Bays a celostnú hypnoterapiu, ktoré ich mentálne zavedú do vnútra postihnutého orgánu alebo na miesto vo vnútri tela, kde je uložený významný psychický blok spôsobujúci fyziologické ochorenie. Účastníci pochopia individuálnu príčinu ich vlastného ochorenia (spravidla nespracované navrstvené emocionálne traumy a bolesti, strachy, sebaodmietanie apod. ), aby túto mohli vnútorne spracovať a odbúrať, čím veľmi významne podporia proces liečenia. Ďalej sa naučia používať hlboký relaxovaný stav a vizualizácie v prospech podpory liečenia. Naučia sa základné techniky práce s vlastným vnútrom, naučia sa spracovávať vlastné psychické bloky a pracovať na úrovni psychosomatiky s vlastným telom.


MIESTO KONANIA: Žilina, Mariánske námestie 31 - 4.  poschodie

TERMÍN A ČAS: 26. - 27.8. 2023 (09. 00  hod. - 17.00 hod.)

CENA: 85 Eur

Vzhľadom k charakteru seminára je počet miest v skupine limitovaný. Prihlášky je potrebné zaslať na email info@hypnocentrum.sk alebo telefonicky 0917200476 do 20.8. 2023. Seminár sa uskutoční pri prihlásení minimálneho počtu účastníkov.