"Problémy a ochorenia detí - psychické príčiny a riešenia" 2. - 3. 12. 2023

06.02.2023

2 - dňový hlboký, zážitkový a transformujúci kurz je určený najmä pre rodičov, ale aj profesionálov v pomáhajúcich profesiách, ktorí chcú pomôcť svojim deťom pri liečení rozličných akútnych aj chronických fyzických a psychických symptómov a ochorení. Súčasťou kurzu je aj celosvetovo uznávaná liečebná metóda "Cesta pre deti" B. Bays. Rodičom bude umožnené spracovať si celostnou  hypnoterapiou vlastné nevyriešené vnútorné problémy, ktoré sa v rozličných oblastiach prenášajú na ich deti a metódou hypnoterapie  v zastúpení poznajú skutočnú príčinu problému dieťaťa a východiská. 

Obsah kurzu:

  • Vývinová psychológia detstva a dospievania, citlivé obdobia, vývinové úlohy 
  • Teórie psychického vývoja osobnosti dieťaťa - Bowlby, Erikson, Freud, Jung
  • Emócie a pocity detí, zablokované emócie a práca s nimi
  • Psychické bloky v tele, traumatické reakcie detí
  • Celostná hypnoterapia rodiča pre spracovanie jeho vlastných vnútorných nespracovaných problémov, ktoré sa často zrkadlia v ochorení alebo probléme dieťaťa
  • Hypnoterapia v zastúpení 
  • Práca s deťmi do 8 rokov na podprahovej úrovni, liečivé príbehy pre deti (P. Liekens)
  • Liečebná metóda "Cesta pre deti" (Brandon Bays) pre deti od 9 rokov
  • Vanoy - výchova srdcom:  5 efektívnych výchovných nástrojov pre súčasné deti.


MIESTO KONANIA: Žilina, Mariánske námestie č. 31 - 4. podlažie

TERMÍN A ČAS: 2. - 3. 12. 2023 (09. 00 - 17.00)

CENA: 85 Eur

Počet miest je limitovaný. Prihlášky je potrebné zaslať na email info@hypnocentrum.sk alebo telefonicky 0917200476 do 30. 11. 2023. Kurz sa uskutoční pri prihlásení minimálneho počtu účastníkov.